Service

KHgrafiska

Utför installation och service på nya och begagnade CTP

Filmsättare, Framkallare för plåt och film.

Installerar nätverk, installerar och utbildar i StudioRip och HarlequinRip

Installerar arbetsflöden med proofing, utskjutning, svällning och CIP 3-4. JDF

Installerar och kalibrerar tryckplåtar.

Tryck kalibrerar och mäter ICC profiler.